Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Gyrgyzystanyň Oş şäherinde demonstrasiýa geçirildi


Gyrgyzystanyň Oş şäheriniň häkimi Melis Myrzakmatowyň wezipesinden boşadylýandygy baradaky gürrüňler peýda bolandan soň, onuň tarapdarlary şäher häkimliginiň binasynyň öňüne ýygnanyp, öz goldawlaryny bildirdiler.

19-njy awgustda irden Oş şäheriniň häkiminiň orunbasary protestçileriň öňüne çykyp, Myrzakmatowyň wagtlaýyn hökümetiň wekilleri bilen gepleşik geçirmek üçin Bişkege gidendigini aýtdy.

Bu demonstrasiýa gatnaşan 2000-e golaý adam häkimiýetlerden Myrzakmatowyň wezipesinde galdyryljakdygynyň kepillendirilmegini talap etdiler.

Gyrgyzystanyň prezidentiniň edarasy Myrzakmatowyň wezipesinden çekilýändigi baradaky bu gürrüňlere entek reaksiýa bildirmedi.

41 ýaşly Melis Myrzakmatow 2009-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri Oş şäheriniň häkimi wezipesini eýeleýär.
XS
SM
MD
LG