Sepleriň elýeterliligi

25-nji oktýabr 2010-njy ýyl.


Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň öňki birinji sekretary Onjuk Musaýew we Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlyg Myrat Garryýew (sagda).

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň öňki birinji sekretary Onjuk Musaýew we Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlyg Myrat Garryýew (sagda).

Çeşme: Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi, “Watan” habarlar gepleşigi, 25-nji oktýabr 2010-njy ýyl.

Çykyş edýär: Türkmenistanyň Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Myrat Garryýew.

Gepleşikden alnan audiony diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG