Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Belarus oppozisioneri Mihalewiç Çehiýadan başpena aldy


Belarusyň prezidentligine öňki kandidat Alekseý Mihalewiç Çehiýadan syýasy başpena aldy. Bu barasynda ençeme köpçülikleýin habar serişdeleri habar berdi.

Belarusda Mihalewiç geçen ýylyň 19-njy dekabrynda geçirilen prezident saýlawlaryndan soň şol gün gurnalan bidüzgünçilikler diýen iş boýunça aýyplanýar.

Başga ýere gitmezlik barada dilhat alyp, ony 19-njy fewralda KGB-niň derňew izolýatoryndan çykardylar, şondan soň Mihalewiç KGB-de deslapky derňew wagty gynamalara sezewar edilendigini gürrüň berdi.

14-nji martda Mihalewiç öz Internet saýtynda “belarus KGB-siniň elýeterinden daşdadygyny” yglan etdi. Şondan soň Çehiýanyň daşary işler ministri Karel Şwarsenberg Mihalewiçiň Çehiýadan syýasy başpena sorandygyny aýtdy.
XS
SM
MD
LG