Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Kaddafiniň güýçleri Misurata hüjüm etdiler


Liwiýada Muammar Kaddafä ygrarly güýçler Misurata şäherindäki gozgalaňçylara garşy tank hüjümlerini dowam etdirdiler.

Keselhana işgärleriniň berýän maglumatyna görä, çaknyşyklarda azyndan alty adam ölüpdir, başga-da onlarça adam ýaralanypdyr.

Misurata – ýurduň günbatarynda ýerleşýän gozgalaňçylaryň gözegçiligindäki ýeke-täk berkitme şäheridir. Ol Kaddafiniň güýçleri tarapyndan gabawda saklanylýar.

Ýurduň paýtagty Tripolide NATO-nyň howa hüjümi netijesinde heläk bolan Kaddafiniň ogly Seif al-Arabyň we üç agtygynyň jaýlanyş çäresine taýýarlyk görülýär.
XS
SM
MD
LG