Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Gazagystanda ýüzlerçe nebitçi demonstrasiýa geçirdi


Duşenbe güni Gazagystanyň nebit kompaniýasynyň ýüzlerçe işgärleri ýurduň günbataryndaky Aktau şäherinde öz kärdeşleriniň tussag edilmegine protest bildirip, demonstrasiýa geçirdiler.

Ýekşenbe güni Aktau şäherinde “Karažan-basmunaý” nebit kompaniýasynyň işgärleriniň ýüzlerçesi öz aýlyk haklarynyň köpeldilmegini we sosial ýagdaýlarynyň gowulandyrylmagyny talap edip demonstrasiýa çykanda, häkimiýetler olary gazaply güýç ulanyp dargytdylar.

Şol wakada 37 adam tussag edilip, olardan 7-si birneme soňra erkinlige goýberildi. Nebitçilerden ikisi şonda öz garynlaryny pyçak bilen kesip, häkimiýetlere garşy nägileliklerini mälim edipdiler. Olaryň ikisem agyr halda keselhana alnyp gidildi.
XS
SM
MD
LG