Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Eýran Liwiýanyň Milli geçiş geňeşi bilen habarlaşdy


Eýran ilkinji sapar Liwiýanyň Milli geçiş geňeşi bilen habarlaşdy.

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, ýurduň daşary işler ministri Ali-Akbar Salehi geňeşiň başlygy Mustafa Abdul Jalil bilen telefon gepleşigini geçirip, Liwiýanyň halkyny ýeňiş bilen gutlapdyr.

Şeýle-de beýtanatda nygtalmagyna görä, Saleh Tähranda iki taraplaýyn özara gatnaşyklary maslahat etmegi teklip edipdir.

Geçen hepdede Liwiýanyň Eýrandaky ilçihanasy ýurduň baýdagyny düşürip, Kaddafä garşy herekete goşulypdy.
XS
SM
MD
LG