Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Orsýet Eýranyň subutnama haýyşyna goşuldy


Saud Arabystanynyň Waşingtondaky ilçisini öldürmek üçin dildüwşügiň bolandygyna subutnama getirilmegi baradaky Eýranyň haýyşyna Orsýet goşuldy.

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bu meseläniň jikme-jigini maslahatlaşmak üçin ABŞ-nyň öz wekillerini Moskwa ugradýandygyny aýtdy.

Mundan öň Eýranyň DIM-i şu iş boýunça tussag edilen, eýran-amerikan goşa raýatlygy bolan Mansor Arbabsiar bilen duşuşmaga mümkinçilik döretmek haýyşy bilen Eýran Amerikan bähbitlerine wekilçilik edýän Şweýsariýanyň ilçihanasyna ýüz tutupdy.

Eýran häkimiýetleri bu dildüwşüge gatnaşygyny üzül-kesil ret ýedýär.
XS
SM
MD
LG