Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Atambaýew “Manasdaky” amerikan harby bazasynyň ýapylmalydygyny aýdýar


Gyrgyzystanda ýekşenbe güni geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji diýlip yglan edilen Almazbek Atambaýew bu ýurtdaky amerikan harby bazasynyň ýapylmalydygyny aýdyp çykyş etdi.

Hususan-da, ol düýnki eden çykyşynda Gyrgyzystandaky amerikan harby bazasynyň Gyrgyzystana garşy ar alyjylykly hüjüm edilmek howpuny artdyrýandygyny aýdyp, bu harby bazanyň 2014-nji ýyla çenli ýapylmalydygyny belledi. Emma Atambaýew Gyrgyzystandaky Orsýetiň harby bazasy barada welin gürrüň gozgamady.

Gyrgyzystanda ýekşenbe güni geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň deslapky netijelerine görä, ýurduň ozalky premýer-ministri Almazbek Atambaýew 60 prosentden gowrak ses alyp, ýeňiji boldy diýlip hasaplanylýar. Ses sanawlarynyň gutarnykly netijesi ýakyn günlerde yglan ediler diýlip garaşylýar.
XS
SM
MD
LG