Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Siriýa iki partlamadan 40 adamyň öldendigini aýdýar


Şu gün Siriýanyň döwlet telewideniýesi paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçiler tarapyndan amala aşyrylan iki sany partlamada azyndan 40 töweregi adamyň ölüp, 100-den gowrak adamyň ýaralanandygyny habar berdi.

Döwlet telewideniýesiniň maglumatyna görä, bu partlamalar howpsuzlyk gullugynyň iki sany bazasynyň ýanynda amala aşyrylypdyr. Partlamalarda harbylar bilen birlikde ýerli parahat ýaşaýjylaryň-da ölendikleri aýdylýar.

Düýn Türkiýäniň Daşary işler ministrligi Siriýanyň prezidenti Başar al-Assadyň režimini bu ýurdy «gana boýanlykda» aýyplap, ýörite beýannama ýaýratdy.

Soňky dokuz aý bäri prezident Başar al-Assadyň režimi Siriýadaky demonstrasiýalarda protestçilere garşy ýarag ulanmagyny dowam etdirip gelýär. Birleşen Milletler Guramasy şu döwrüň içinde Siriýada 5 müňden gowrak adamyň öldürilendigini aýdýar.
XS
SM
MD
LG