Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Gazagystanda dereksiz ýiten gümrükçi diri tapyldy


Gazagystanda ençeme gün bäri dereksiz ýitdi diýlip hasaplanýan gümrük sakçysy tapyldy. Mundan öň, 14 sany gürmük sakçysy we bir tokaýçy gümürtük ýagdaýlarda gazak-hytaý serhedinde öli tapylypdy.

Gazagystanyň içeri işler ministri Kulmuhamet Kasymowyň berýän maglumatyna görä, sakçy Arkankergen barlag-gözegçilik nokadynyň golaýyndaky çopanlaryň öýünden tapylypdyr. Gürrüňi gidýän barlag-gözegçilik nokady 30-njy maýda dörän wakada dolulygyna ýanypdy.

Kasymow tapylan gümrük işgäriniň egninde raýat egin-eşiginiň, elinde hem komandiriniň ýaragynyň bardygyny aýdýar.

Kasymow tapylan sakçynyň häzir sorag edilýändigini, şeýle-de onuň bolup geçen zatlary dolulygyna aýtjakdygyny belledi.

Tapylan sakçynyň şahsyýeti mälim edilmedi. Şeýle-de, derňew gutarýança soragyň mazmuny boýunça informasiýanyň berilmejekedigi duýduryldy.
XS
SM
MD
LG