Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Türkmenistan Berdimuhamedowyň doglan gününi belleýär


Anna güni Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni bellenilip geçilýär.

Berdimuhamedowyň 55 ýaşynyň dolmagy bilen bagly ýubileý toýy Türkmenistanda resmi baýramçylyk diýlip yglan edilmese-de, ýurduň raýatlary anna güni Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bu waka bagyşlanyp dürli dabaraly çäreleriň geçirilýändigini habar berýärler.

Bu wakanyň öňýany, penşenbe güni Türkmenistanyň resmi habar agentligi ýurduň ministrliklerinde, pudaklaýyn edaralarynda hem-de ähli etrap, şäher we welaýat häkimliklerinde “Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň milli maksatnamalary bagtyýarlyk döwrüniň ruhlandyryjy çeşmesidir” atly dabaraly maslahatlaryň-da geçirilendigini habar berdi.

Mundan daşary, penşenbe güni daşary ýurt delegasiýalarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň-da ençemesi Aşgabada sapar edip, prezident Berdimuhamedow bilen duşuşdylar we ony doglan güni bilen gutladylar.
XS
SM
MD
LG