Sepleriň elýeterliligi

logo-print

NATO Ankaradaky amerikan ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy


Şenbe güni NATO Ankaradaky amerikan ilçihanasynyň öňünde anna günki amala aşyrylan partlamany ýazgaryp, beýanat etdi.

Anna güni janyndan geçen bir hüjümçi ABŞ-nyň Ankaradaky ilçihanasynyň girelgesinde partlama amala aşyryp, özüni we ilçihananyň goragçysyny öldürdi.

Bu wakada ýene bir ýerli aýal maşgala agyr ýaralandy. ABŞ-nyň prezident administrasiýasy bu wakany “terror hüjümi” diýip häsiýetlendirdi.

Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Taýýyp Erdogan bu waka bilen bagly eden çykyşynda bu partlamany amala aşyran adamyň aşa çepçi “Rewolýusion halk azat ediş partiýa-fronty” atly toparyň agzasydygyny öňe sürdi. Emma hüjümiň jogapkärçiligini häzire çenli hiç bir topar öz üstüne almady.

2008-nji ýylda Türkiýäniň Stambul şäherindäki amerikan konsullygyna garşy edilen ýaragly hüjümde hüjümçilerden üçüsi we üç sany polisiýa işgäri ölüpdi.
XS
SM
MD
LG