Sepleriň elýeterliligi

logo-print

BMG Owganystanda korrupsiýanyň giň ýaýrandygyny aýdýar


Birleşen Milletler Guramasy özüniň penşenbe günki ýaýradan hasabatynda geçen ýyl Owganystanyň ilatynyň tutuş ýarsynyň hökümet çinowniklerine para berendiklerini aýdýar.

Bu hasabatda Owganystanda 2009-njy ýyldan bäri geçen döwrüň içinde korrupsiýanyň 40 prosent artandygy we para görnüşinde tölenen pullaryň 3.9 milliard dollara ýetendigi aýdylýar.

Bu hasabat BMG-niň Neşelere we jenaýatçylyklara garşy göreş edarasy hem-de Owganystanyň hökümetiniň korrupsiýa garşy göreş edarasy tarapyndan taýýarlanylypdyr.

Hasabatda Owganystanyň raýatlarynyň 2012-nji ýylda para görnüşinde töläp pullarynyň bu ýurduň içerki girdejisiniň iki essesine golaýdygy aýdylýar.
XS
SM
MD
LG