Sepleriň elýeterliligi

Ekwador: Korreanyň ýeňendigi aýdylýar


Ekwadoryň prezidenti Rafael Korrea

Ekwadoryň prezidenti Rafael Korrea

Ekwadorda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurduň häzirki ýolbaşçysy Rafael Korrea özüniň ýeňişini yglan etdi.

Saýlawlardan soňky geçirilen pikir soralyşyklara görä, Korrea sesleriň 61%-ni, onuň garşydaşy Guillermo Lasso bolsa, sesleriň 20%-ni alypdyr.

48 ýaşly Korrea adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini we sosial üpjünçiligini gowulandyrjakdygyny öňe sürýär. Emma, onuň garşydaşynyň bellemegine görä Korrea dissidentlere garşy çydamsyzlyk syýasatyny alyp barýar.

Korreanyň 2007-nji ýylda häkimiýete gelmegi bilen, 14,6 million ilatly Ekwadorda syýasy durnuklylyk emele gelipdi.
XS
SM
MD
LG