Sepleriň elýeterliligi

“Daşary ýurt un önümleri agdyklyk edýär”


Unuň görnüşleri we bahalary

Unuň görnüşleri we bahalary

1-nji iýunda ýurduň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda galla oragyna girişildi. Oba-hojalyk pudagyndaky bu möhüm waka mynasybetli aýdym-sazly uly dabaralar, toý sadakalary, seminar-maslahatlar hem geçirildi.

Ýöne bu ugurda geçirilen mahabatlandyryş, alkyş äheňli çärelere garamazdan, ýurduň bazarlarynda, esasan, daşary ýurtlardan getitirilen un önümleriniň agdyklyk edýändigi aýdylýar.

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG