Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Yrakda 30 adam öldürildi


Yrakda penşenbe güni bolan tapgyrlaýyn partlamalarda azyndan 30 adam öldürildi.

Iň ganly hüjüm Hillada, Bagdatdan 100 km günortada gurnaldy.

Bu ýerde iki sany maşynda, aýry-aýrylykda ýarylan bombalar iki sany açyk bazary we dükanlar hataryny nyşana alyp, azyndan 9 adamy öldürdi.

Häkimiýetler ähli partlamalaryň bäş minut wagt içinde bolup geçendigini aýtdylar.

Najaf şäherinde ýarylan ulag bombasy 7 adamy, Suwaýrada partlan maşyn 5 adamy öldürdi. Samarrada we Tamiýada bolsa 9 adam öldürildi.
XS
SM
MD
LG