Sepleriň elýeterliligi

A.Bugaýew: "Gara sanaw" uzaýar


"Edebiýat we sungat' gazeti

"Edebiýat we sungat' gazeti

Türkmenistanda S.Nyýazow döwründe türkmen klassygy Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlaryň hem käbiriniň gadaganlyga düşendigi aýdylýardy. Indi Magtymgulynyň 290 ýyllyk ýubileýine gabat ýörite aýdym-saz konkursy yglan edilýär.

Eýsem Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda resmi aýdylman, ýöne iş ýüzünde gadaganlyga düşen, metbugatda eseri çykarylmaýan, ady agzalmaýan ýazyjy-şahyrlar meselesinde nähili üýtgeşmeler bar?

Azatlyk Radiosy bu soragy aşgabatly ýazyjy A.Bugaýewe berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG