Sepleriň elýeterliligi

​O.Ataýewa: “Hasyl çykdajyny ödänok”


Ekin meýdanyndaky zenan.

Ekin meýdanyndaky zenan.

Türkmenistanda ekin möwsümi başlandy. Täze hasylyň ugrundaky işler bilen bilelikde hasyldan boljak girdeýjileriň aladalary hem köpelýär. Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan kärendeçi Orazgül hususan-da tutumlaryň artmagynyň daýhanlara agram salýandygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň kärendeçi Orazgül Ataýewa bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG