Sepleriň elýeterliligi

​Hökümet taksileri boş dur


Türkmenistanyň döwlet taksileri.

Türkmenistanyň döwlet taksileri.

Mundan ençeme ýyl ozal, hökümet 300 töweregi taksi motor satyn alyp, olary Aşgabatda ulanyşyga goýdy. Aradan ençeme ýyl geçdi, emma şol taksilerden ep-esli böleginiň henizem boş durandygy aýdylýar.

Transport ministrliginiň öňki işgäri we graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmet Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda munuň sebäpleri we bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada doly gürrüň berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG