Sepleriň elýeterliligi

"Ylmy gollanmalar ýetmezçilik edýär"


Türkmen kitaplary we žurnallar.

Türkmen kitaplary we žurnallar.

Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda ýurtda diňe edebi kitaplaryň däl, eýse, ylmy gollanmalaryň, ylmy işleriň hem ýetmezçilik edýändigi aýdylýar. Ýurtda hat-da, ekerançylyk, gurluşyk ugrundan hem ylmy, amaly gollanmalaryň ýokdugyny käbir alymlar belleýärler.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG