Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Assanj ilçihanany terk etjek diýýär


“WikiLeaks” saýtyny esaslandyryjy Julian Assanj (Julian Assange) ýakynda Ekwadoryň Londondaky ilçihanasyndan gitjekdigini aýdýar. Ol bu ýerde iki ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýar.

Assanj 18-nji awgustda geçiren metbugat ýygnagynda “Men ýakynda ilçihanadan giderin” diýdi, emma ol bu barada jikme-jik maglumat bermedi.

43 ýaşyndaky Assanjyň ilçihanany terk eden ýagdaýda, tussag edilmegine garaşylýar. Ol Şwesiýa ekstradisiýa edilmekden gaça durmak üçin 2012-nji ýylda Ekwadoryň Londondaky ilçihanasyndan gaçybatalga alypdy. Assanj Şwesiýada aýal maşgala jynsy zorluk etmek aýyplamalary bilen baglanyşykly sorag edilmek bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

XS
SM
MD
LG