Sepleriň elýeterliligi

Ukrainada soňky bir ýylyň dowamynda bolup geçen syýasy öwrülişikler, ýurduň gündogarynda dowam edýän harby çaknyşyklar tutuş dünýä syýasy, ykdysady taýdan täsir ýetirdi. Onlarça müň adamyň ykbalyna gönüden-göni täsir berdi.

Ukrainadaky ýagdaýyň bu ýerde bilim alýan türkmen studentlerine täsiri nähili boldy?

Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu tema bagyşlanan sanyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG