Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň energiýa syýasaty: ümzük nirä?


Türkmenistan öz energiýa resurslaryny günbatar we gündogar ugurlary boýunça akdyrmak ugrunda tagalla edýär.

Türkmenistan öz energiýa resurslaryny günbatar we gündogar ugurlary boýunça akdyrmak ugrunda tagalla edýär.

Türkmenistan öz energiýa resurslaryny Kaspiniň üsti bilen Ýewropa; şeýle-de Owganystanyň üsti bilen gündogara akdyrmak ugrundaky ilkinji ylalaşyklara 1990-njy ýyllaryň başynda baglaşypdy. Aradan esli wagtyň geçmegine garamazdan, bu proýektleriň hiç biri-de häzire çenli durmuşa geçmedi.

Şol bir wagtda, belli döwürde Russiýa Türkmenistandan alýan gazyny togtadypdy. Emma Aşgabat munuň deregine, öz energiýa resurslaryna başga hyrydarlary – Eýrany we Hytaýy tapdy.

Azatlyk Radiosyndan Muhammad Tahir Türkmenistanyň soňky 20 ýylyň içinde öz energiýa resurslaryny diwersifikasiýa etmek ugrundaky tagallalary, şeýle-de olaryň nä derejede üstünlikli bolandygy barada ýörite söhbet geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG