Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Putin täze harby doktrina gol çekdi


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin täze harby doktrina gol çekdi.

Bu dokumentde Kremliň Günbatar döwletlerini Ukrainadaky döwlet agdarylyşygyna howandarlyk etmekdäki aýyplamasy ýaňlanýar.

Kremliň 26-njy dekabrdaky beýanatynda Putiniň täzelenen doktrina gol çekendigi, onda Orsýetiň daşary ýurtlaryň howp-hatarlary bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy, ýagny daşary ýurtlaryň onuň serhetdeş ýurtlarynda rus bähbitlerine duşmançylykly hökümetleri «iş başyna getirýändigi» aýdylýar.

Şeýle-de täze dokumentde Ukrainadaky krizisiň başga aspektlerine, şol sanda ABŞ-nyň we ÝB-niň Orsýete garşy girizen sanksiýalaryna hem garalýana meňzeýär.

XS
SM
MD
LG