Sepleriň elýeterliligi

“Döwlet edarasy 8 aý bäri işlemeýär”


Nobata duran ýaşaýjylar.

Nobata duran ýaşaýjylar.

Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabyndaky döwlet kepillendiriş, ýagny notorial edarasynyň eýýäm 8 aý bäri işlemeýändigi habar berilýär. Ýerli ýaşaýjylaryň öz işlerini beýleki etraplardaky döwlet kepillendiriş edarasynda çözmeli bolýandygy we olaryň ol ýerde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy aýdylýar.

Bu ýagdaý we munuň ilata ýetirýän täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG