Sepleriň elýeterliligi

Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününden öň türkmen delegasiýasy Eýran Yslam respublikasynyň Gülüstan welaýatyna, Döwletmämmet Azady bilen Magtymguly Pyragynyň guburlarna zyýarata ugrady.

Delegasiýanyň wekilleri 15-nji maýda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde duz-çörek, aýdym-saz bilen garşy alnypdyr.

Türkmen metbugaty bu delegasiýanyň hataryna medeniýet, sungat, ylym we bilim wekilleriniň, ýaşulularyň girýändigini, olaryň 16-njy maýda Aktokaýa, Magtymguly Pyragy bilen onuü kakasy Döwletmämmet Azadynyň guburlaryna zyýarata barjagyny ýazýar.

XS
SM
MD
LG