Sepleriň elýeterliligi

Yssy howada ýangynyň döremeginiň töwekgelçiligi güýçlenýär.

Emma Aşgabadyň ençeme ýerinde ýangyn howpsuzlygy boýunça zerur şertleriň şu günki gün göz öňünde tutulmandygyny ýerli ýaşaýjylar gürrüň berýärler.

Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýewiň sözlerine görä, elýeterli suw çeşmeleri ýok, ýangyn söndüriji ulaglaryň köçelerden geçmegine-de dürli böwetler bar.

XS
SM
MD
LG