Sepleriň elýeterliligi

Şu gün, ýagny 1-nji sentýabrda Türkmenistanda täze okuw ýyly başlandy. Şol bir wagtyň özünde paýtagtyň käbir mekdepleriniň golaý-goltumynda ýa-da daş-töwereginde ýol we çagalaryň howpsuzlygy üçin niýetlenen ýol belgileriniň ýokdugy habar berilýär.

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, aşagabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Degişli makalalar

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG