Sepleriň elýeterliligi

“Talybanyň” söweşijileri Owganystanyň Ghazni şäherindäki türmä hüjüm edip, polisiýa ofiserlerini öldürdiler we ýüzlerçe tussagy boşatdylar.

Ghazni regionynyň häkiminiň orunbasary Mohammad Ali Ahmadi 14-nji sentýabrda irden bolan hüjümde janyndan geçen hüjümçiniň awto ulagy partladyp, galan hüjümçileriň türmäniň binasyna girmäge mümkinçilik berendigini aýtdy.

Ahmadiniň aýtmagyna görä, 400-dan gowrak tussag gaçyp çykypdyr, olardan 80 adam ele salnypdyr. Gaçyp gizlenýän 352 tussagyň 150 çemesi “Talybanyň” söweşijileri.

XS
SM
MD
LG