Sepleriň elýeterliligi

Aşgabatda ýazgysy bolmadyk türkmenistanlylaryň paýtagtda ýaşamagynyň we işlemeginiň resmi taýdan çäklendirilmegine siz nähili garaýarsyňyz?

Siz muňa nähili düşünýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG