Sepleriň elýeterliligi

Aşgabadyň dükanlarynyň aglabasynda çilim satuwdan aýryldy. Şol bir wagtyň özünde, Mary welaýatynda temmäki önümleriniň söwdasynyň, çäkli möçberde bolsa-da, dowam edýändigi habar berilýär.

Azatlyk Radiosy Mary welaýatyndaky ýagdaýlar bilen gyzyklanyp, habarçysy Röwşen Çaryýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG