Sepleriň elýeterliligi

logo-print

ABŞ halkara metallurgiýa frimasynyň başlygyny aýyplaýar


Birleşen Ştatlaryň häkimiýetleri halkara metallurgiýa kompaniýasynyň başlygyny Eýrana kosmos we ýadro işjeňliklerinde, şol sanda raketa öndürmekde ulanylýan potensial howply serişdäni eksport etmekde aýyplaýar.

1-nji martda Birleşen Ştatlaryň Adalat departamenti “Global metallurgiýa LLC” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji başlygy Erdal Kuýumjunyň 20 ýyla çenli türme tussaglygyna höküm edilmegini we 1 million amerikan dollary möçberinde pul jerimesini tölemegini sorady.

Gürrüňi edilýän serişde ýokary temperaturada enjamlaryň daşky gatlagynyň poslap, zeňlemeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.

Birleşen Ştatlaryň kanunçylygyna laýyklykda, ABŞ-nyň Maliýe departamentinden rugsatnama almazdan şeýle serişdäni Eýrana eksport etmek gadagandyr.

XS
SM
MD
LG