Sepleriň elýeterliligi

Aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakda näme bilýäňiz?


Aşgabat, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň baş binasynyň ýokarsyndaky heýkel

Aşgabat, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň baş binasynyň ýokarsyndaky heýkel

Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ol ýa-da beýleki sebäp bilen aýrylan ýa üýtgedilen taryhy ýadygärlikler hakynda näme bilýärsiňiz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG