Sepleriň elýeterliligi

Pakistan: Awtobus hadysasynda 19 adam öldi


Faýzalabat. Awtobus hadysasy

Faýzalabat. Awtobus hadysasy

Pakistanda ýük maşyny bilen çakyşan ýolagçy awtobusynda azyndan 19 adam, şol sanda çagalar, aýallar öldi.

Resmiler bu hadysanyň gündogardaky Panjap welaýatynda, 13-nji aprelde bolandygyny aýdýarlar.

Faýzalabat şäheriniň golaýynda bolan hadysada birnäçe adam ýaraly boldy.

XS
SM
MD
LG