Sepleriň elýeterliligi

Orsýet: Assadyň güýçleri iki şäherde ‘YD-a’ garşy hüjüm eder


Orsýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Alekseý Borodawkin.

Orsýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Alekseý Borodawkin.

Orsýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Ženewada çykyş edip, Siriýanyň armiýasynyň “Yslam döwleti” atly toparyň Deir Ez-Zor we Rakka şäherindäki söweşijilerine garşy hüjümleri amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigini aýtdy.

29-njy aprelde Orsýetiň “RIA” habar agentligine beren maglumatynda Alekseý Borodawkin Rus howa güýçleriniň Siriýanyň prezidenti Başar al-Assada ygrarly güýçler tarapyndan amala aşyryljak gury ýer kampaniýasyny howadan goldajakdygyny belledi.

Siriýanyň armiýasy, ençeme hepde dowam eden çaknyşyklardan we Orsýetiň howa zarbalaryndan soň, 27-nji martda Palmyra şäherini “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerinden yzyna aldy.

XS
SM
MD
LG