Sepleriň elýeterliligi

Owganystan: Farýabda 100-den gowrak söweşiji öldürildi


Owgnaystanyň Farýab welaýatyndaky owgan armiýasynyň agzalary we "talyban" söweşijileri.

Owgnaystanyň Farýab welaýatyndaky owgan armiýasynyň agzalary we "talyban" söweşijileri.

Owganystanyň demirgazygynda söweşijilere garşy harby operasiýalar geçirilýär. Şol bir wagtda, 28-nji aprel gijesi Farýab welaýatynyň Döwletabat etrabyna 500 çemesi söweşijiniň hüjüm edendigi habar berilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şaýymerdanguly Myradynyň taýýarlan jikme-jik maglumatlaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG