Sepleriň elýeterliligi

Siz haýsy ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmekçi?


Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine girmek üçin synag tabşyrýan abiturientler.

Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine girmek üçin synag tabşyrýan abiturientler.

Siz Türkmenistanyňmy ýa-da daşary ýurduň ýokary okuw jaýyna okuwa girmegi planlaşdyrýarsyňyz?

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG