Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda sportsmenlere berilýän ünse nähili garaýarsyňyz?


Asly türkmenistanly, häzirki wagt Türkiýäniň adyndan çykyş edýän agyr atletikaçy Daniýar Ismaýilow Rio-de-Žaneýro şäherinde geçýän tomusky Olimpia oýunlarynda kümüş medaly almagy başardy. Türkiýäniň raýatlygyny alanyndan soň, Ismaýilow geçen ýyl Ýewropanyň çempiony boldy, şeýle-de dünýä çempionatynda üçünji orny eýeledi.

Mundan ozal Ismaýilow Türkmenistanyň adyndan çykyş edende şeýle netijeleri almagy başarmandy.

Siz Türkmenistanda sportsmenlere berilýän ünse nähili garaýarsyňyz?

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG