Sepleriň elýeterliligi

Pasport almakdaky kynçylyklara näme sebäp bolýar?


Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenabat şäheri.

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenabat şäheri.

Türkmenistana daşardan gelenleriň pasport almak kynçylyklaryna näme sebäp bolýar diýip pikir edýärsiňiz?

Pikir-garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşyň!

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG