Sepleriň elýeterliligi

Klinton, Trump başa-baş diskussiýada jedelleşdi


Birleşen Ştatlaryň prezidentligine kandidatlar Hillari Klinton we Donald Trump.

Birleşen Ştatlaryň prezidentligine kandidatlar Hillari Klinton we Donald Trump.

Birleşen Ştatlaryň prezidentligine kandidatlar Hillari Klinton we Donald Trump 26-njy sentýabrda geçirilen başa-baş diskussiýada ykdysady we daşary syýasat meseleleri boýunça jedelleşdiler.

Birleşen Ştatlarda 8-nji noýabrda geçiriljek saýlawlaryň öňüsyrasynda şuňa meňzeş üç diskussiýanyň geçirilmegi planlaşdyrylýar. Bu diskussiýanyň duşenbe güni geçirilen ilkinji duşuşygynda iki bäsdeş birek-biregine kemsidiji sözler aýdyp, bir-biriniň sözüni böldüler.

Trump we Klinton köp wagtdan bäri garaşylan duşuşygyň başynda birek-biregi bilen elleşip salamlaşdylar. Diskussiýanyň dowamynda Trump Klintona “sekretar Klinton” diýip ýüzlenen mahaly, Klinton ony “Donald” diýip atlandyrdy.

Şeýle-de, duşuşygyň çäginde 68 ýaşyndaky Klinton Trumpy saýlawlarda üstünlik gazanmak üçin “bolgusyz zatlary” aýtjak ýalançy adam hökmünde häsiýetlendirip, ony rus prezidenti Wladimir Putini Amerikanyň nyşanalaryna garşy kiber-hüjümleri amala aşyrmaga iteklemekde aýyplady.

XS
SM
MD
LG