Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Pakistanda ýörite gulluklaryň 11 işgäri heläk boldy


Pakistanda söweşijiler bilen atyşykda ýörite gulluklaryň bärsinden 11 işgäri heläk boldy. Olar ekstremistleriň gurnan gabawyna düşdüler.

Atyşyk Owganystan bilen serhede ýakyn Haýber-Pahtunhwa etrabynda boldy, bu ýerde “Al-Kaýdanyň” aktiwistleri we talybanlar hereket edýär.

Soňky iki ýylda bu ýerde söweşijilere garşy birnäçe operasiýa geçirildi.
XS
SM
MD
LG