Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Dünýä sudy Gürjüstanyň Orsýete garşy şikaýatyny yzyna gaýtarýar


Halkara Adalat sudy Gürjüstanyň Orsýeti bölüniji welaýatlar bolan Abhaziýada we Günorta Osetiýada etniki arassalaýyş geçirmekde aýyplap eden şikaýatyny yzyna gaýtardy.

BMG-niň ýokary sudunyň 10-6 kararynda suda şikaýat edilmezinden öň Gürjüstan bilen Orsýetiň öz dawalarany çözmek üçin özara gepleşmändigi aýdylýar.
XS
SM
MD
LG