Sepleriň elýeterliligi

logo-print

Mubarek keselhanadan harby türmä geçirildi


Ýekşenbe güni Müsüriň baş prokurory ýurduň ozalky awtoritar prezidenti Hosni Mubaregi bejeriş alýan keselhanasyndan harby türmä geçirmek barada karar çykardy.

Hosni Mubarek ýakynda, 13-nji aprelde özüne we öz ogluna garşy jenaýat işiniň gozgalmagynyň yzy bilen ýürek keseli sebäpli keselhana düşüpdi.

Oňa we onuň ogluna korrupsiýa hem-de parahat protestçilere garşy ýarag ulanylmagy bilen baglanyşykly wakalar boýunça jenaýat aýyplamalary bildirilýär.

Hosni Mubarek köpçülikleýin halk çykyşlarynyň netijesinde şu ýylyň 11-nji fewralynda öz wezipesinden gitmäge mejbur bolupdy.
XS
SM
MD
LG