Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda “Al-Kaýdanyň” möhüm lideri öldürildi


Owganystanda söweşijileriň liderlerinden biri öldürildi. Ol bu ýurtdaky “Al-Kaýda” toparynyň wekilleriniň arasynda ikinji orundaky möhüm lider saýylýar.

Halkara güýçleriniň komandowaniýesiniň maglumatyna görä, Saud Arabystanyndan bolan Abu Hafs an-Haji söweşijileriň arasynda Abdul Gani ady bilenen tanalýar. Ol 13-nji aprelde Kunar welaýatynda howadan hüjüm arkaly ýok edilipdir.

Ol owgan söweşijilerini maliýe taýdan goldaýan eken hem-de Pakistandaky ekstremistler bilen gatnaşygy bolupdyr.
XS
SM
MD
LG