Sepleriň elýeterliligi

Berlinde kasetely bomba hakynda konferensiýa


Germaniýanyň paýtagty Berlinde, kasetaly bombalaryň ýok edilmegi hakynda 80-den gowrak döwletden delegasiýa 2 günläp maslahat edýär. 2008-nji ýylda şeýle bombalaryň ulanmagy gadagan edilipdi. Kasetaly bombalardan peýdalanýan ABŞ, Ysraýyl, Orsýet we Gürjüstan bu ylalaşyga gol çekmediler hem-de Berlindäki maslahata gatnaşmaýarlar. 100 çemesi döwlet şeýle bombalaryň gadagan edilmegi bilen ylalaşdylar.

XS
SM
MD
LG