Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çeçenistanda kast ediji öldürildi


Orsýetiň Çeçenistandaky hökümet güýçleri prezident Ramzan Kaldyrowy öldürmegi palanlaşdyran pitneçiniň öldürilendigini aýtdy. Çeçenistanyň Içeri işler ministrligi Groznyda bir kwartirada tabyn bolmagy talap edilen iki jeňçiniň goşunlara ok atandygyny aýtdy. Olaryň biri (erkek) öldürilýär we beýlekisi (aýal) ýaraly halda tussag edilýär. Ministrligiň aýtmagyna görä, olar paýtagta Kadyrowy öldürmäge gelipdir. Orsýetde resmiler ýygy-ýygydan terror aktlarynyň öňüni alandyklaryny yglan edýärler, ýöne muňa hiç bir subutnama görkezmeýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG