Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ispan polisiýasy 7 tonna gaşiş bilen 17 adamy tutdy


Ispan polisiýasy Huelwa welaýatynda ýanwar aýynda başlan anti-neşe operasiýasynda 17 adam bilen 7 tonna golaý haşişi ele salandygyny aýtdy. Polisiýa bu operasiýanyň iki bölekden ybarat bolandygyny aýdýar. Operasiýanyň birinji bölegi ýanwar aýynda, 8 adamyň we 5 ýarym tonna gaşişiň tutulmagy bilen amala aşyrylypdyr. Operasiýanyň ikinji bölegi geçen aýda amala aşyrylyp, 9 adamyň hem 1.3 tonna neşäniň tutulmagy bilen soňlanypdyr. Iki operasiýada hem neşe söwdagärleri deňizde, neşe maddalaryny uly gämilerden kiçi gaýyklara geçirýän pursatlarynda ele salnypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG