Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranly oppozisiýa: Tussag edilenler goýberilsin


Eýranly oppozisiýa liderleri prezidentlige geçirlen saýlawlardan soň dörän ýagdaýda tussag edilenleriň erkinlige goýberilmegine häkimiýetleri çagyrýar. Bu barada reformaçy kandidatlar Musawi bilen Karrubi hem-de ozalky prezident Hatemi çagyryş etdiler.

12-nji iýundan soň häkimiýetler 100-lerçe protestçileri, syýasy aktiwistleri, reformaçylary hem-de žurnalistleri tussag etdiler.
XS
SM
MD
LG