Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ysraýylyň Eýrana hüjüm etmegine ABŞ ýaşyl yşyk ýakanok


Amerikan prezidenti Barak Obama, Ysraýylyň Eýranyň ýadro merkezlerine hüjüme etmegine Waşingtonyň razyçylyk berýändigi hakyndaky maglumaty ret etdi.

Bu barada CNN telekanalynyň rugsat berildimi diýen soragyna Obama çürt-kesik ýok diýip jogap berdi. Eýranyň ýadro meselesi diplomatik ýollardan çözülmeli diýip, Obama sözüne goşdy.

Wise-prezident Jo Baýden, ABŞ Ysraýyla näme edip-etmejekdigini aýdyp bilmez diýipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG