Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Italýada G-8-lik sammiti açylýar


Şu gün senagat taýdan ösen ýurtlaryň “uly sekizliginiň” üç günlük ýokary derejeli sammiti, aprel aýynda bolan weýrançylykly ýer titremede uly zyýan çeken Italiýanyň Akwila şäherinde açylýar. Sammitiň gün tertibinde birinji orny dünýäniň global ykdysady krizisi eýelär.

Hepdäniň dördünji güni sammite gatnaşyjylara Braziliýanyň, Hytaýyň we Hindistanyň wekilleri goşular. Bu üç ýurt Orsýet bilen bilelikde amerikan dollarynyň ornuny çalşyp boljak täze bir walýuta döretmäge çagyryp gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG